Registrator

Intervju sa Antoniom Seguíom / Zoran L. Božović (1999)

Vi niste samo slikar, Vi koristite ceo repertoar likovnih umetnosti da biste se izrazili, slikar ste i crtač, grafičar i vajar …   Da, u slikarstvu postoji i ta materijaln

Continue reading

Intervju sa Dennisom Oppenheimom / Zoran L. Božović (1995)

Šta je za vas umetnost?   To je teško pitanje … ali možemo da pokušamo da govorimo o tome.   Mislim da umetnost mora da bude prilično tajanstvena. Ona ne može obavezn

Continue reading

Intervju sa Lawrence Weinerom / Zoran L. Božović (1995)

Pitanje će možda biti opšte,a možda i ne: šta mislite o konceptualnoj umetnosti i Vašem mestu u njoj?   Ja ne razumem konceptualnu umetnost, ne znam šta se podrazumeva pod

Continue reading

Jerko Denegri / Rodčenko Fotograf (1978)

Foto-Kino revija, januar 1978. godine. Prilog objavljujemo ljubaznošću Jerka Denegrija       Postoji u savremenoj kritici jedna vrsta mita sovjetske oktobarske avangarde, mita

Continue reading

Jerko Denegri / Weegee i Diane Arbus: bliskosti i razlike

Časopis Umetnost br. 66, Beograd, 1979. godine. Prilog objavljen ljubaznošću Jerka Denegrija.       Na velikom festivalu fotografije u Veneciji 1979., među mnoštvom radova

Continue reading

Ivan Tabaković / Umetnici i dela (1966)

Prisutnost u svim životnim tokovima   Ivan Tabaković povodom svoje izložbe kolaža       –       Ono što su kamere videle na raznim meridijanima steklo se u rukama

Continue reading

Intervju sa Richardom Oldenburgom / Zoran L. Božović (1995)

Richard Oldenburg (1933) radio je kao direktor Muzeja moderne umetnosti (MOMA) u Njujorku od 1972. do 1995. godine. Za vreme njegovog rada na toj poziciji, MOMA je proširena na d

Continue reading

Intervju sa grupom Škart / Zoran L. Božović (2001)

Uz zahvalnost dr Jasmini Čubrilo u rubrici Registrator objavljujemo niz intervjua koje je vodio Zoran L. Božović. Ovom prilikom objavljujemo razgovor sa umetničkim kolektivom

Continue reading

Intervju sa Danielom Lelongom / Zoran L. Božović (1997)

Uz zahvalnost dr Jasmini Čubrilo u rubrici Registrator objavljujemo niz intervjua koje je vodio Zoran L. Božović.       Kako ste odabrali svoju profesiju, koja j

Continue reading

Nicolas Bourriaud / Razgovor vodio Zoran L. Božović (2001)

Uz zahvalnost dr Jasmini Čubrilo u rubrici Registrator objavljujemo niz intervjua koje je vodio Zoran L. Božović.       Šta se sve to promenilo u ulozi savremenog likovnog k

Continue reading