Registrator

Jerko Denegri / Rodčenko Fotograf (1978)

Foto-Kino revija, januar 1978. godine. Prilog objavljujemo ljubaznošću Jerka Denegrija       Postoji u savremenoj kritici jedna vrsta mita sovjetske oktobarske avangarde, mita

Continue reading

Jerko Denegri / Weegee i Diane Arbus: bliskosti i razlike

Časopis Umetnost br. 66, Beograd, 1979. godine. Prilog objavljen ljubaznošću Jerka Denegrija.       Na velikom festivalu fotografije u Veneciji 1979., među mnoštvom radova

Continue reading

Ivan Tabaković / Umetnici i dela (1966)

Prisutnost u svim životnim tokovima   Ivan Tabaković povodom svoje izložbe kolaža       -       Ono što su kamere videle na raznim meridijanima steklo se u rukama Ivana

Continue reading

Intervju sa Richardom Oldenburgom / Zoran L. Božović (1995)

Richard Oldenburg (1933) radio je kao direktor Muzeja moderne umetnosti (MOMA) u Njujorku od 1972. do 1995. godine. Za vreme njegovog rada na toj poziciji, MOMA je proširena na d

Continue reading

Intervju sa grupom Škart / Zoran L. Božović (2001)

Uz zahvalnost dr Jasmini Čubrilo u rubrici Registrator objavljujemo niz intervjua koje je vodio Zoran L. Božović. Ovom prilikom objavljujemo razgovor sa umetničkim kolektivom

Continue reading

Intervju sa Danielom Lelongom / Zoran L. Božović (1997)

Uz zahvalnost dr Jasmini Čubrilo u rubrici Registrator objavljujemo niz intervjua koje je vodio Zoran L. Božović.       Kako ste odabrali svoju profesiju, koja j

Continue reading

Nicolas Bourriaud / Razgovor vodio Zoran L. Božović (2001)

Uz zahvalnost dr Jasmini Čubrilo u rubrici Registrator objavljujemo niz intervjua koje je vodio Zoran L. Božović.       Šta se sve to promenilo u ulozi savremenog likovnog k

Continue reading