Blog

RAVILIOUS, ILI SVETLOST

 >>>  Please scroll down for the English version >>>     Nekom slučajnošću, dan u kom sam otišla da pogledam slike Erika Ravilious-a bio je omeđen s jedn

Continue reading

MOĆ SLIKE, MOĆ REPREZENTACIJE, MOĆ INTERPRETACIJE

Hronologija: video-rad, polemike, konferencija, knjiga   Cigani i psi je dvokanalna video instalacija, snimljena mikrokamerom okačenom na ogrlicu koju su nosila gradska deca

Continue reading

Mečka pred našim vratima

U 2014. godini smo  uspeli da realizujemo više projekata: arhiva Led arta je sređena, velikim delom digitalizovana i spremna za svoj konačni put u Muzej istorije Jugoslavije, g

Continue reading

O okruglom stolu i debati o promeni statusa Oktobarskog salona

Osvrt na okrugli sto i javnu debatu o promeni statusa Oktobarskog salona u bijenalnu manifestaciju     Neposredni povod razmišljanja koja slede jeste javni okrugli sto na temu

Continue reading

Zlatno tele, šezdesetosma i pokoji majmun sa ogledalom: Frieze London 2014.

Za puriste, teoretičare i estetičare, sajmovi umetnosti su pakao. IKEA za multi-bilionere, dilere, trofejne žene i dvorske lude, sajmovi su ključno mesto za biznis marketing ka

Continue reading

Egon Šile: Radikalni akt

>>> Please scroll down for the English version       Šile je bio moj pubertetski idol. Naravno, bio je svačiji, od fasciniranih klinaca Beča i Neulengbach-a do sred

Continue reading

Vienna International Art Fair

Ove godine od 1. do 5. oktobra održan je deseti Vienna Fair The New Contemporary u prostoru Bečkog sajma. Vienna Fair zauzima zanimljivo mesto među sajmovima umetnosti. Rastuće

Continue reading

Tirana Storytelling

Pre godinu dana u ovo vreme boravio sam u Njujorku na rezidenciji u ISCP-a. Tada je  trebalo da napišem nešto o svojim iskustvima vezanim za grad, rezidenciju, umetničku scen

Continue reading

House of Quentin

Sir Quentin Blake CBE RDI HRWS je Britanska institucija, bas kao čaj u pet, kraljica, kiša, Šekspir ili Monti Pajtonovci. Svako ko je odrastao na knjigama Roalda Dahla (Čarli i

Continue reading

Jahresausstellung ADBK München 2014

                                                   

Continue reading

Marina Abramovic – 512 Hours

Izlazim iz galerije Serpentine sa izložbe Marine Abramović 512 Hours, sa poznanicom novinarkom J. U predvorju galerije ona zastaje da zapiše nešto u smartphone. Odlazimo na kaf

Continue reading

Spektar opsene (2. deo)

Spektar opsene: jedno poređenje kulturnog prekarijata Engleske i Srbije II deo - Prvi deo teksta se odnosio na definiciju kultur-prekarijata i njihovu ulogu u kanonozaciji prekarn

Continue reading

Spektar opsene (1. deo)

Spektar opsene: jedno poredjenje kulturnog prekarijata Engleske i Srbije I deo       Glavno pitanje u zanimanju kritičara, umetnika, prosvetnog radnika ili istoričara umetnost

Continue reading

Art Basel Hong Kong

Sajmovi nisu mesto za umetnike. To je trgovina, i ako je čovek dovoljno star da ima bar malo životnog staža u komunizmu, šetnja sajmom umetničkih dela budi nepodnošljiv ideol

Continue reading

Muzej kao epizoda: Muzej savremene umetnosti u Beogradu (1929–1935)

Uvod   Muzej savremene umetnosti u Beogradu otvoren je 23. jula 1929. godine. Otvaranju su prethodili usvajanje akta pod naslovom Pravila o uređenju Muzeja Savremene Umetnosti u

Continue reading