Blog

Kompilacija o patnji: Izložba Cor cordium Nađe Stamenović

“Till very liberty make clean and fair The nursing earth as the sepulchral sea.”[1]   Sudelovanje kolektivnog, kulturološki predodređenog znanja i ličnog iskustva kroz

Continue reading

S one strane nevidljivog

Prelazak ni iz čega u složeno telo razvijene jedinke, jedno je od čuda života koja se neprekidno događaju. Postoji samo jedan razlog za nepostojanje naše zadivljenosti pred v

Continue reading

Confessional

Flu_OpenLAB, 01-10.12.2022. Rajićeva 10b, Beograd     Tekst koji sledi prati prvi projekat realizovan u okviru prostora Flu_OpenLAB pod nazivom Confessional čiji su autori

Continue reading

Galerija RIMA na VIENNACONTEMPORARY 2018

Na globalnoj savremenoj umetničkoj sceni umetnički sajmovi predstavljaju vremenski kratkotrajnu platformu sa jakim i dugotrajnim posledicama koje se tiču procesa promišljanja,

Continue reading

Godišnja izložba FLU 2018.

Tradicionalna godišnja izložba studentskih radova Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu trajala je od 10. do 26. juna. Na tri adrese fakulteta (Vojvode Putnika 67, Mila Milunov

Continue reading

Kakvoća nostalgije

  Vreme je slike… Ili je kraj teksta?   Dilema koja možda najaktuelnije definiše savremenost, u srži je izložbe Saše Tkačenka. Istina, i raniji Sašini radovi

Continue reading

Cetate Arts Danube / Art in context

Every summer, since 2008, Cetate (a village in Dolj County, Romania) becomes a place of artistic confluence and creation. The Cetate Arts Danube – Artist in Residence progra

Continue reading

Večera za zeca

Dvojica umetnika koji su na svojstven način obeležili scenu devedesetih predstavili su radove na izložbama u Beogradu. Srđan Veljović sa svojom serijom fotografija Devedesete

Continue reading

The Housemarten 2: Helen Marten and the politics of managed depression

Digital ink does not dry. If it did, it would still be wet by the time I’ve started getting comments about my slightly ironic review of Helen Marten’s show at the Turner Prize.

Continue reading

The Housemarten: Turner Prize 2017

>>> Skrolujte dole za srpsku verziju     I really like the work of this year’s Turner Prize winner, Helen Marten (1985), and I think I know exactly why. N

Continue reading

Anahronizam avangarde i/ili anahronizam slobode (?!)

Povodom manifestacije Vek avangarde 1916-2016     U Kulturnom centru Beograda tokom 2016. godine, od februara do septembra, trajala je manifestacija Vek avangarde, posvećena sto

Continue reading

You Say You Want a Revolution?

>>> Please scroll down for the English version     Bila sam na izložbi “You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966-1970” u muzeju Viktorija i Albert. R

Continue reading

Actopolis Beograd

Grad je po svojoj strukturi i načinu organizovanja živa, dinamična i promenljiva zajednica ljudi. Beograd, kao takva zajednica, poslednjih nekoliko decenija doživljava drastič

Continue reading

Društvena dezorganizacija i samoorganizovana kulturna produkcija u Beogradu – Uvećanje (2. deo)

>>> Please scroll down for the English version     Društvena dezorganizacija i samoorganizovana kulturna produkcija u Beogradu – Uvećanje (2. deo)    

Continue reading

Društvena dezorganizacija i samoorganizovana kulturna produkcija u Beogradu – Uvećanje (1. deo)

>>> Please scroll down for the English version   Društvena dezorganizacija i samoorganizovana kulturna produkcija u Beogradu – Uvećanje (1. deo)     1.  

Continue reading