Pretraga: actopolis proba

ACTOPOLIS / Formalno neformalne

ACTOPOLIS / Formalno neformalne

Nakon suštinskih promena sistema u nedavnoj prošlosti, društva Jugoistočne Evrope suočavaju se sa brojnim otvorenim pitanjima. Ovo naročito važi za gradove. Nestabilna ekonomija, slabost državnih institucija ili njihova potpuna paraliza, enormne socijalne razlike, prekarni rad i neizvestan položaj velikog dela stanovništva otežavaju angažovanje pojedinca u okvirima civilnog društva. Tu situaciju dodatno komplikuju i aktuelni izbeglički

Continue reading
ACTOPOLIS / GRADSKA GERILA I URBAN INKUBATOR

ACTOPOLIS / GRADSKA GERILA I URBAN INKUBATOR

Tokom maja u Beogradu se održava čitav niz događaja objedinjenih oko međunarodnog projekta Actopolis – umetnost akcije. Beogradsko izdanje projekta Actopolis „FORMALNO NEFORMALNA. Beogradska samoorganizovana kulturna produkcija” kustoskinje Mirjane Bobe Stojadinović poziva na istraživanje samoorganizovane kulturne scene u Beogradu i okuplja 14 umetnika, umetničkih grupa i aktera u kulturi. Prvi deo projekta obuhvata niz događaja

Continue reading
Društvena dezorganizacija i samoorganizovana kulturna produkcija u Beogradu – Uvećanje (1. deo)

Društvena dezorganizacija i samoorganizovana kulturna produkcija u Beogradu – Uvećanje (1. deo)

>>> Please scroll down for the English version   Društvena dezorganizacija i samoorganizovana kulturna produkcija u Beogradu – Uvećanje (1. deo)     1.   U nekom trenutku u oblačiću koji je iskakao kada se ukuca internet stranica projekta Aktopolis[1] stajalo je – ovaj projekat „istražuje Evropu u vremenu transformacije”. Stoga, bez predstave u šta se

Continue reading